Istoric

Serviciul social, Căminul pentru Persoane Vârstnice‚ „Castanul” Victoria, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este infiinţat şi coordonat de furnizorul de servicii sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Braşov, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 001304 ,data eliberării 14.04.2014, detine Licenţa de funcţionare, seria LFnr 0011420, cu valabilitate din 03.05.2022 până la 02.05.2027. Are o capacitate de 40 de locuri, cu sediul in Oraşul Victoria, Str.Policlinicii, Nr 12, Judeţul Braşov.

Căminul pentru Persoane Varstnice “Castanul” Victoria, este o Institutie de Asistenţă Socială care asigură servicii de găzduire, asistentă medicală si îngrijire, inclusiv îngrijiri paleative, recuperare si readaptare, precum si consiliere pentru mentinerea autonomiei personale sau prevenirea agravării starii de dependentă, in vederea combaterii marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vârstnice şi în scopul creşterii calității vieţii acestora.

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria, funcţionează în subordinea Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Brașov, cu personalitate juridică terțiară, având ca atribuţie principală furnizarea sau asigurarea accesului vârstnicilor aflaţi în situatii de risc, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, supraveghere medicală, menţinerea autonomiei personale sau prevenirea agravării stării de dependenţă, în vederea combaterii marginalizării și excluziunii sociale şi punerea în aplicare a prevederilor PIAI.
Beneficiarii sunt persoane vârstnice, definite ca persoane care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și se găsesc în cel putin una dintre situatiile descrise la art.3 din Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidentialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasati pe butonul "Sunt de acord" sau continuati navigarea pe site.