Drepturi și obligații beneficiari

Drepturi beneficiari:
Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul”Victoria au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fară discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;
c) să li se asigure păstrarea confidențialitătii asupra informațiilor furnizate și primite;
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e) să fie protejați de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci cand nu au capacitate de exerciţiu;
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care au devenit persoane cu dizabilităţi,conform Legii 448/2006…..bătrâneţea aduce neputinţă.

 

Obligații beneficiari:
Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situația familială,socială, medicală si economică;
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
d) să respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare.

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidentialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasati pe butonul "Sunt de acord" sau continuati navigarea pe site.