Integrare și reintegrare socială

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membrii activi și responsabili ai comunității. Beneficiarii sunt încurajați și sprijiniți să mențină o relație strânsă cu familia și comunitatea locală.

Căminul asigură activități de integrare/reintegrare familială și comunitară în baza unui Program de integrare/reintegrare socială care constituie o secțiune a Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire; acest program este elaborat și revizuit periodic în baza evaluării efectuate pentru fiecare beneficiar, în conformitate cu prevederile Ordinului 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, Anexa1.

Activitățile care vizează integrarea/reintegrarea socială, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor, pot fi: informare, consiliere juridică, asistență socială, pregătire pentru viața independentă, consiliere pentru adaptarea locuinței, socializare și petrecerea timpului liber.

Căminul pentru Persoane Vârstnice “Castanul” Victoria încurajează și sprijină beneficiarii să mențină relașia cu familia, reprezentantul legal și cu prietenii, prin telefon, corespondență, vizite, ieșiri ale vârstnicilor în comunitate, internet, etc.; informează beneficiarii, reprezentanții legali și familiile asupra condițiilor de desfășurare a vizitelor în unitate (programul de vizitare, restricții, spațiile de primire a vizitatorilor, condițiile de supraveghere a vizitelor) și asigură un cadru privat și o ambianță intimă pentru primirea vizitatorilor de către beneficiari. Familiile beneficiarilor sunt consultate atunci când se iau decizii importante în legătură cu beneficiarii; deciziile se iau numai cu acordul scris al beneficiarului/reprezentantuluilegal sau al familiei.

La nivelul C.P.V. “Castanul” Victoria se asigură informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor și obligațiilor în calitate de cetățeni.Beneficiarii sunt sprijiniți să cunoască și să utilizeze serviciile comunitații(poșta și comunicații, transport, servicii medicale și de recuperare,bancă,CEC etc).

Sunt asigurate beneficiarilor condiții pentru desfășurarea unor activități de socializare și petrecerea timpului liber în incinta unității si în comunitate; aceste activități dețin o pondere adecvată în cadrul programului zilnic. Astfel sunt sărbătorite zilele de naștere ale beneficiarilor, zilele onomastice, sunt organizate excursii la diverse obiective turistice(mănaătirile din împrejurimi, muzeele din apropiere), ieșiri la iarbă verde, este organizată și sărbătorită în mod official Ziua Internațională a Persoanelor Vărstnice, sunt sărbătorite în mod festiv zilele de Pșste, de Crăciun, de Anul Nou. Beneficiarii sunt încurajați să-și exprime opiniile și preferințele în mod constant, în proiectarea și derularea activităților de timp liber și se respectă dreptul beneficiarilor de a nu participa la acestea.

C.P.V. ”Castanul” Victoria asigură condițiile (resurse umane, echipamente și materiale, mijloace de transport etc.)necesare pentru derularea activităților de socializare și petrecere a timpului liber desfășsurate în incinta unității sau în comunitate. Se asigură tuturor beneficiarilor măsuri speciale de sprijin, pentru a participa la activitățile de socializare și petrecere a timpului liber.

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidentialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasati pe butonul "Sunt de acord" sau continuati navigarea pe site.